Trefwoordenlijst

Hier vind je enkele trefwoorden terug in alfabetische volgorde:

Trefwoordenlijst Britney Schietaert:

 • Addictie
 • Afhankelijkheid
 • Alcoholverslaving
 • Drugsverslaving
 • Eetverslaving
 • Genotmiddelen
 • Getuigenissen
 • Gevolgen
 • Gewenning
 • Gokverslaving
 • Hulp en advies
 • Oorzaken
 • Onder invloed
 • Problemen
 • Seksverslaving
 • Verslaafdheid
 • Verslaving

Trefwoordenlijst Lovely Breemeersch:

 • DSM-5: handboek voor de classificatie van psychische stoornissen
 • TNM-systeem: systeem voor de stadiëring van kanker (ontwikkeld door de International Union Aansta Cancer (UICC))
 • Acamprosaat: geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronisch alcoholisme
 • Afhankelijkheid: Lichamelijke en-of psychologische drang om een stof (drug) te gebruiken om zo de positieve psychische effecten hiervan te ervaren en-of om vervelende effecten van onthouding te vermijden
 • Comorbiditeit: Het bij een persoon vóórkomen van meer dan één stoornis in een bepaalde tijdsperiode
 • Craving: (hunkeren) is het extreem trek hebben in (bijvoorbeeld in verdovende middelen)
 • Endofenotypisch: eventuele erfelijke eigenschap die normaal wordt geassocieerd met een aantal condities, maar is niet direct een symptoom van die ziekte
 • Instrumentarium: de voor een bepaald doel benodigde gezamenlijke instrumenten
 • Misbruik: opzettelijk gebruik op een verkeerde/slechte manier
 • Opiaatreceptor: maakt deel uit van een groep van G-proteïne gekoppelde receptoren die een binding aangaan met opioïde peptiden of opiaten, dan wel farmaceutische morfinomimetica. Opiaatreceptoren spelen een belangrijke rol in de perceptie van pijn
 • Profilering: een geautomatiseerde verwerking van (persoons)gegevens met als doel een individu te evalueren, te classificeren of een beslissing over die persoon te nemen, dit door persoonsgegevens te vergelijken en samen te brengen
 • Stagering: bepaling van de fase waarin een biologisch of ziekteproces zich bevindt/classificatie van (kwaadaardige) gezwellen
 • Verslaving: Het niet kunnen beheersen van de drang tot het gebruik van die middelen waarvan men psychisch en lichamelijk afhankelijk wordt

Trefwoordenlijst Kimsy Rogghé:

 • Absint, ook wel alsem genoemd, is eigenlijk een oud medicinaal kruid.
 • Angina pectoris-aanvallen: pijn op de borst of hartkramp.
 • Ether is een zeer brandbare, kleurloze vloeistof, waarvan de damp zeer explosief is.
 • Fythotherapie: kruidengeneeskunde
 • Huffing is het drenken van een lapje in een vloeistof en vervolgens wordt het in de mond gestopt en geinhaleerd of men houdt het onder de neus.
 • Methamoglobinemie is een afwijking van de rode bloedlichaampjes waardoor het bloed geen, of minder, zuurstof kan vervoeren.
 • Poppers zijn vloeibare, zeer vluchtige en kort werkzame drugs. De naam is afgeleid van het engels werkwoord to pop en verwijst naar het geluid dat bij het openbreken van een ampul te horen is.
 • Psychotrope- effect: wat de geest beïnvloed.
 • Sydenhams laudanum is een met opium bereide wijn met een alcoholpercentage van zestig procent.
 • Valeriaanplant is een kruid met een geneeskrachtige werking, het heeft een lange traditie in de natuur- en volksgeneeskunde.
 • ‘Vluchtige stoffen’ is een verzamelnaam voor verschillende producten. Ze worden ook wel snuifmiddelen, oplosmiddelen of inhalants genoemd.

trefwoorden Kimberly Penez
Abstinentie
Vrijwillige onthouding van.
Amygdala-Hippo-campale hersencircuit
Het stuk hersenen waarin de amygdala en de hippocampus vallen.
Arousal
Opwekking. De zintuigen staan open voor invloeden van de omgeving.
Basaal
Een laag of eenvoudig niveau.
Clomipramine
Is een tricyclische antidepressie middel.
Het regelt de aanmaak van stoffen in de hersenen die voor stemming en emotie zorgen.
Corticaal hersengebied
Is het gebied waaronder de hersenschors valt. Het is de plaats waar info uit het lichaam ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd word.
CSF
Hersenvocht.
Encoderen
Coderen
Etiologie
De leer van de ziekteoorzaken.
Gepreoccupeerd
Je wil steeds maar aan iemand of iets denken.
Monoamineoxidase
Zijn soorten enzymen die aminen afbreekt.
Neurobiologisch
Is een deelgebied van de biologie die de werking van het zenuwstelsel bestudeerd.
Pathologisch
Wijst op ziektes en afwijkingen
Polymorfisme
Slaat op meerdere verschijningsvormen binnen een categorie.
Prevalentie
Het voorkomen van een ziekte binnen een bepaalde groep.
Prolactine
Is een hormoon dat word aangemaakt in de hypofyse die voor aanmaak van melk zorgt na bevalling.
Recidiverend
Terugkerend.
Serotonine
Is een neurotransmitter die verantwoordelijk is voor de stemming, pijnonderdrukking en de slaapcyclus.

Camille Fiège

1. Addictie
2. Afhankelijkheid
3. Gedragsverslaving
4. Geestelijke gezondheid
5. Geldprobleem
6. Middelenverslaving
7. Ontwenningsverschijnselen
8. Probleemgebruik
9. Soft- en harddrugs
10. Verslaving

Ram Van Rafelghem

1. Gameverslaving
2. internetverslaving
3. Sociale media
4. Game addiction
5. Websites
6. Gamen en psychoses