Organisaties Contactgegevens Algemene Werking En Doelgroep

Hier zijn enkele organisaties of personen terug te vinden die in verband staan met verslaving:

Britney Schietaert:

Verslaving als ontwikkelingsstoornis:
- Organisatie?
Dr. P. J. M. van Wijngaarden-Cremers, is psychiater en werkzaam bij Dimence ggz Overijssel en dr. R. J. van der Gaag (kinder- & jeugd)psychiater is werkzaam als hoogleraar (klinische kinder- & jeugd)psychiatrie bij het umcn St. Radboud
- Doelgroep?
Vooral ouders, geabonneerden op dit tijdschrift, eventueel adolescenten zelf.
- Beleid, agentschap of minister?

  • Minister van sociale zaken en volksgezondheid: Maggie De Block (federale regering).
  • Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin: Jo Vandeurzen (Vlaamse regering).
  • Agentschap zorg en gezondheid

- Maatschappelijke organisaties?

  • VAD (Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen
  • Zelfhulpgroepen: SOS-nuchterheid, Verslaving divers, de Bongerd…

Serious games bij drinkende jongeren :
In de tekst zelf staan er geen voorzieningen maar aangezien het een tijdschrift is vermoed ik dat deze ook een voorziening is. Het tijdschrift heet verslaving. Op de site van het tijdschrift staat dat het is begonnen in 2005 en is nog altijd bezig. De uitgevrij is Bohn Stafleu Van Loghum dit is een uitgeverij voor de gezondheidszorg. Prof. Dr. Gerard M. Schippers is de hoofdredacteur van dit tijdschrift.

Celine Vanmeenen:

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen - dit is een vereniging die zich inzet voor mensen met een alcoholverslaving, mensen die informatie willen of voor mensen die lijden onder de alcoholverslaving van iemand in hun omgeving. Eigenlijk is het een zelfhulpgroep waar mensen met een alcoholprobleem naartoe kunnen om nuchter te worden en te blijven.

ADB - Algemeen Dienstbureau
Grote Steenweg 149
2600 Berchem - Antwerpen
Telefoonnummer: 03 239 14 15 (24 u op 24u)
E-mailadres: gro.nerednaalvaa|ofni#gro.nerednaalvaa|ofni

- Doelgroep:

  • mensen met een alcoholprobleem
  • mensen die op zoek zijn naar informatie
  • mensen die lijden onder de verslaving van een omstaander

Lovely Breemeersch:

Academisch medisch centrum, universiteit van Amsterdam:
Tafelbergweg 25, 1105 BC Amsterdam
Dit centrum is het grootste ziekenhuis in Amsterdam en is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Kimsy Rogghé:

VAD, de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken. VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.

- Kernfuncties:
de alcohol- en drugthematiek in de samenleving bespreekbaar maken;
(inter)sectorale netwerken met potentiële partners uitbouwen;
een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de alcohol- en drugthematiek ondersteunen.

De pijlers van de VAD-werking zijn: informatieverstrekking via onder andere de DrugLijn, studie en onderzoek, preventie, hulpverlening, vorming en beleidsvoorbereiding.

VAD is actief in zeer verschillende netwerken van overheid, maatschappelijke sectoren en regionale initiatieven.

- Doelgroep: VAD is er voor iedereen: algemene bevolking, intermediairs in de maatschappelijke sectoren, overheid, de pers, VAD-leden en andere organisaties die professioneel met preventie en hulpverlening bezig zijn.

- Contactgegevens:
Telefoon: 02 423 03 33
Online: http://www.vad.be
E-mail: eb.dav|dav#eb.dav|dav

kimberly penez
American Psychiatric Association
Is een organisatie van psychiaters die samenwerken voor het verzekeren van goede zorg en effectieve behandelingen voor mensen met psychische aandoeningen.

Doelgroep: mensen met mentale problemen en hun families.

1000 Wilson Boulevard, Suite 1825, Arlington, Va. 22209-3901
703-907-7300 gro.hcysp|apa#gro.hcysp|apa

Anonieme gokkers Nederland
Is een groep mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om aan de oplossing van hun gemeenschappelijk probleem te werken en anderen te helpen te herstellen van hun gok probleem.

Doelgroep: iedereen die kampt met een gokverslaving Jellinek Minnesota

Laan van de Helende Meesters 2
1186 AM Amstelveen
ln.liamtoh|suomynonasrelbmag#ln.liamtoh|suomynonasrelbmag

Het college ter beoordeling van geneesmiddelen.
Als onafhankelijke autoriteit reguleert het CBG de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste patiënt.

Doelgroep: patiënten, artsen, apothekers ,wetenschappers.

Graadt van Roggenweg 500
3531 AH Utrecht
Tel: 088 - 224 80 00

Het college van toezicht op kansspelen.
Het College is een Zelfstandig Bestuursorgaan. Het houd toezicht op de naleving van de Wet op de kansspelen door de vergunninghouders van de landelijke kansspelen. Daarnaast adviseert het College de minister over het verlenen, wijzigen en intrekken van de vergunningen voor landelijke kansspelen.

Doelgroep: politiek en vergunninghouders.

http://www.toezichtkansspelen.nl/toezicht-op-kansspelen/college-van-toezicht-op-kansspelen/

Nederlands staatslotterij
Zorg voor betrouwbare en eerlijke loterijproducten.

Doelgroep: mensen die spelen op de loterij
https://www.nederlandseloterij.nl
Tel: 0800 1510

Wereld gezondheidsorganisatie
Is een organisatie van de verenigde naties die wereldwijd de aspecten van gezondheid in kaart brengt, activiteiten rond gezondheid coördineert en de gezondheid van de wereld bevolking bevorderd.

Doelgroep: mensen ter plaatse, overheid, partners

Montoyerstraat 14, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 506 46 60
Fax: +32 (0)2 506 46 66

E-mail: eb.ue-ohw|isnamletrom#eb.ue-ohw|isnamletrom
Web: www.who.int

Camille Fiège

Het vlaams agentschap voor zorg en gezondheid is heel druk bezig met het thema middelengebruik, zeker bij jongeren. Zij hebben heel wat acties en info pakketen over het onderwerp.

Bron: Vlaams actieplan. (2009). `Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Vlaams%20actieplan%20tabak%2C%20alcohol%20en%20drugs%202009-2015.pdf

Jo vandeurzen is het vlaamse minister voor welzijn, volksgezondheid en gezin. Hij is van de partij CD&V. Voor een meer zorgzame samenleving neemt CD&V op alle niveaus verschillende initiatieven voor een meer zorgzame samenleving:

Bron: (http://nieuwsbrief.cdenv.be/inhoud/thema/gezondheidszorg)http://nieuwsbrief.cdenv.be/inhoud/thema/gezondheidszorg

Ram Van Rafelghem

- De eerste website die ik bezocht is die van ‘U-center’.
https://www.u-center.be/clienten/voor-wie/gedragsverslavingen/
Zij proberen aan de hand van een holistische aanpak in 2x7 weken een keerpunt te maken in je leven. Zodat men terug een plaats vindt in de maatschappij.

- De tweede website is die van de VAD.
https://www.vad.be/themas/gamen
Dit is de website van het ‘Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs’.
hier stond niet echt een behandeling beschreven, maar een korte en bondige, maar duidelijke uitleg over gamen en wat het gamen kan teweegbrengen. Deze site vond ik trouwens door de zoekterm ‘afkickcentrum gamen’ te gebruiken

- De volgende website is die van CAD Limburg.
https://www.cadlimburg.be/
Ik vond deze organisatie aan de hand van een artikel die ik tegenkwam bij de zoekterm: ‘afkickcentrum gamen’. In het artikel vermeld men dat steeds meer mensen het centrum binnengaan voor gameverslavingen. Op de site vond ik wel niet echt waar ik gamebehandelingen kon vinden. Hieronder staat het artikel.